Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

DijkOver ons

Wie zijn de Dijkwerkers?

Denkend aan Nederland, dan denken we aan dijken. Dijken maken het mogelijk dat we in ons land kunnen wonen en werken. Dijkenbouw is een noodzaak, een ambacht en een vernuft. Onze ervaring hiermee heeft ons gemaakt tot de watermanagers van de wereld. In Nederland bracht het een levendige industrie waarin van 25.000 dijkwerkers full time actief zijn (Topsector Water, 2016). Dit zijn dijkwerkers van allerlei pluimage: werkzaam bij Rijkswaterstaat, waterschappen, het ministerie van I&W, advies- en ingenieursbureaus, aannemers, baggeraars, landmeters, landschapsarchitecten,  Deltares, enzovoort. Dijkwerkers die in de klei staan, die besturen, die ondersteunen. De waterbouwsector is divers en gefragmenteerd.  Hoe verschillend hun rol en expertise, ze hebben allemaal 1 ding gemeenschappelijk: werken aan de dijk.

Waar werken dijkwerkers aan?

Dijken vragen onderhoud. Zoals een auto APK gekeurd moet worden, zo worden onze belangrijkste dijken iedere 12 jaar opnieuw gekeurd. Klimaatscenario’s nemen we hierin mee. Dit vertaalt zich in een enorme opgave: de komende jaren moet er zo’n 1100 kilometer aan dijken worden versterkt. In heel Nederland. Dit vraagt om menskracht, focus en volharding van Rijkswaterstaat, de waterschappen, de markt en kennisinstellingen. Hoe verschillend de afzenders ook mogen zijn: de opgave staat centraal. Het gaat om de dijk en hoe deze het beste past in de veranderende omgeving waarin ze zich bevindt. Het overstijgt de muren van de organisaties, projecten, programma’s. Het vraagt ook om geld: zo’n 7,5 miljard euro is uitgetrokken voor de grootste dijkversterkingsoperatie zie zich ooit in dit tempo en op deze schaal in Nederland heeft voltrokken. Om deze klus te klaren, moeten we met elkaar de dijken slimmer maken, sneller werken, voor minder geld. 

Dijkwerkers community

‘Verbinding’ is de succesfactor om de versnipperde, diverse dijkenbouwers te verenigen met de enorme opgave die we met elkaar moeten klaren. Een gremium, een netwerk, een community, een bundeling van krachten. ‘Dijkwerkers’ is de grondslag, de gemeenschappelijke noemer van de systeemsprong, de katalysator. Onder de naam ‘Dijkwerkers’ groeit een bloeiende community van dijkwerkers, die elkaar steeds vaker ontmoeten, kennis delen, samenwerken, vertrouwen. De Dijkwerkerspool waarin experts zitten die uitwisselbaar zijn en het opleidingsprogramma waarin vele collega’s op de IPM rollen getraind worden. Allen krachtige middelen waarin het laten stromen van kennis centraal staat. Het gaat niet om de afzender of de organisatie, ‘ Dijkwerkers’ verbindt iedereen, want iedereen is immers een Dijkwerker.