Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

DijkDiemerzeedijk voldoet met nieuwe Ipenslotersluis weer aan alle veiligheidseisen

Op donderdag 19 juli heeft Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de nieuwe Ipenslotersluis officieel in gebruik genomen. De sluis ligt in de Diemerzeedijk in Amsterdam. Afgelopen jaar is de Ipenslotersluis grondig verbouwd. De Diemerzeedijk voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen en zorgt voor droge voeten in Amsterdam en omgeving. De aanpak van de sluis is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Grote sluis, betere afvoer

De nieuwe Ipenslotersluis, een zogenaamde spuisluis, is groter dan de oude en kan twee keer zoveel water afvoeren. Normaal gesproken wordt, bij hoog water in Amsterdam en het achterland, overtollig water afgevoerd via de sluis en het gemaal in IJmuiden. Als het afvoeren van overtollig water naar de Noordzee bij IJmuiden moeilijk gaat, kan de Ipenslotersluis bijgezet worden om water af te voeren naar het IJmeer. De nieuwe sluis neemt ook de afvoerfunctie van de Diemerdammersluis over. Deze sluis blijft in de dijk liggen en is afgedamd.

Bestuurder Gerard Korrel van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “Vanwege nieuwe veiligheidseisen voor dijken, moesten de beide sluizen worden aangepast. Het is goed dat de Diemerzeedijk en de Ipenslotersluis na de renovatie weer helemaal voldoen aan deze eisen. Op deze manier kunnen we nog beter zorgen voor droge voeten van de mensen in Amsterdam en het achterland.”

Vispasseerbaar

Beide sluizen zijn zó gemaakt dat vissen ze kunnen passeren. Dat is goed voor vissen, zoals de paling. Die kan van de zee door de sluis naar zoete binnenwateren zwemmen. Zo is de sluis geen obstakel meer op weg naar voedsel of paaiplaatsen. Dat past bij de doelstelling van het waterschap om natuur waar mogelijk te bevorderen.

Archeologisch onderzoek

Tijdens de werkzaamheden is rond de sluis een kuip van damwanden gemaakt en is de sluis drooggelegd. Dat was een uitgelezen kans voor het kenniscentrum Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam om de geschiedenis van de sluis te onderzoeken. De sluis is in 1601 gebouwd en is de afgelopen eeuwen een aantal keren aangepast. Ook was het mogelijk om een dwarsdoorsnede van de dijk te bekijken. Door het onderzoek is de geschiedenis van de sluis en Diemerzeedijk ook zichtbaar geworden. Bij de opening hebben de betrokken archeoloog en de bouwhistoricus een toelichting op hun onderzoek gegeven.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en ruim 400 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Lees hier meer over het programma.